การซื้อเหรียญ YES ผ่านโทรศัพท์มือถือ

  1. ติดตั้ง Metamask application สามารถศึกษาวิธีการติดตั้ง และใช้งาน Metamask mobile ได้จาก Youtube

  2. เพิ่ม Bitkub chain network โดยทำตามขั้นตอนใน คลิก รายละเอียดข้อมูล มีดังนี้ - Network Name : Bitkub Chain Mainnet - New RPC URL : https://rpc.bitkubchain.io - Chain ID : 96 - Currency Symbol : KUB - Block Explorer URL : https://bkcscan.com

  3. ทำการซื้อเหรียญ KUB บน Bitkub exchange โดยสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ คลิก

  4. ถอนเหรียญ KUB เข้ากระเป๋า Metamask โดยสามารถศึกษาวิธีการถอนเหรียญ ได้จาก

  5. เข้าสู่ Diamon.finance ที่นี้ หรือ scan QR จะทำให้สามารถเข้าสู่ Diamon.finance ผ่าน Metamask mobile

6. คลิกปุ่ม Connect ที่มุมบนขวาของหน้าจอ เมื่อเชือมต่อเสร็จเรียบร้อยจะเเสดง Address Wallet

7. เลือกเหรียญที่ต้องการแลกเปลี่ยน โดยให้เหรียญ KUB เป็นเหรียญต้นทาง และเหรียญ YES เป็นเหรียญปลายทาง

8. เมื่อกรอกจำนวนเหรียญเรียบร้อยให้กดปุ่ม Swap และ Confirm Swap จากนั้นหน้าแอปพลิเคชันจะให้ยืนยันการทำธุรกรรม ให้ผู้ใช้ยืนยันธุรกรรม

9. เมื่อทำการแลกเปลี่ยนสำเร็จ จะแสดงสถานะ ดังภาพ

10. กลับไปยังหน้า Wallet

11. ให้ทำการเพิ่มเหรียญ YES เข้ากระเป๋าโดยการ กด Import tokens แล้วกรอกหมายเลขเหรียญ YES ดังนี้ 0x8debbb77e8a17cffCfC0C7F1f40308886edD3f9f

12. ตรวจสอบจำนวนเหรียญ YES ที่ได้รับ

Last updated