ลูกค้ายืมมั้ย

ระบบมีการแจกเหรียญ YES ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการจูงใจให้รักษาคะแนนเครดิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อลูกค้าทำการสมัครสมาชิก และชำระค่าบริการรายเดือน ระบบจะทำการประเมินคะแนน และคำนวณปริมาณเหรียญที่จะเป็นรางวัลแก่ลูกค้า จากนั้นจะโอนเหรียญ YES ไปเก็บไว้ใน YES Vault แต่ละบัญชีจะถูกจำกัดปริมาณเหรียญ YES ที่ได้รับไว้ที่ 10,000 บาท

เหรียญ YES ที่อยู่ใน YES Vault จะถูกนับเป็นมูลค่าการวางค้ำประกันเพื่อยืม สินทรัพย์ดิจิทัลจากระบบ ดังนั้นลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากเหรียญ YES ทันทีที่ระบบปล่อยเหรียญไปเก็บไว้บน YES Vault ในช่วงระยะเวลา 10 เดือนแรกนับตั้งแต่ระบบเปิดให้บริการลูกค้าจะยังไม่สามารถถอนเหรียญ YES ออกจาก YES Vault ได้ ซึ่งกลไกการล็อกเหรียญมีขึ้นเพื่อป้องกันการด้อยค่าเหรียญในช่วงต้นของการให้บริการ

มูลค่าการค้ำประกันจะสัมพันธ์กับค่า Collateral Factor ซึ่งมีค่าน้อยในช่วงต้น และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป กลไกการปรับค่า Collateral Factor เป็นอีกส่วนที่ใช้รับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้เสียในระบบ โดยระบบมีการวางแผนการปรับค่า Collateral Factor ตามตารางต่อไปนี้

Last updated