6. การคืนสินทรัพย์ดิจิทัล

6.1) คลิกที่เหรียญที่ต้องการคืนในตัวอย่างจะเป็นเหรียญ "KUSDT"

6.2) ในหน้าต่างคลิกที่แท็บ "คืนเหรียญ" ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืนและคลิกปุ่ม “คืนเหรียญ”

6.3) เมื่อการคืนเหรียญสำเร็จ อัตราส่วนการยืมจะลดลง ทำให้ปลอดภัยจากการถูกยึดสินทรัพย์ค้ำประกัน

Last updated