คู่มือการใช้งานระบบ ยืมมั้ย Blockchain

ระบบ ยืมมั้ย Blockchain สามารถเข้าได้ผ่าน https://www.ยืมมั้ย.digital/

การเชื่อมต่อกระเป๋าสินทรัพย์

1. การเชื่อมต่อกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

การสมัครสมาชิก

2. การสมัครสมาชิก

การยืมสินทรัพย์ดิจิทัล

3. การฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

การคืนสินทรัพย์ดิจิทัล

4. การถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

การปล่อยยืม

5. การยืมสินทรัพย์ดิจิทัล

การคืนเหรียญ

6. การคืนสินทรัพย์ดิจิทัล

Last updated