คู่มือการใช้งานระบบ ยืมมั้ย Blockchain

ระบบ ยืมมั้ย Blockchain สามารถเข้าได้ผ่าน https://www.ยืมมั้ย.digital/

การเชื่อมต่อกระเป๋าสินทรัพย์

การสมัครสมาชิก

การยืมสินทรัพย์ดิจิทัล

การคืนสินทรัพย์ดิจิทัล

การปล่อยยืม

การคืนเหรียญ