จุดเด่นและโอกาสในการต่อยอด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการแปลงข้อมูลเครดิตให้อยู่ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการ และระบบการเงินในอนาคต ระบบยืมมั้ย Rental มีจุดเด่น และโอกาสในการต่อยอด ดังนี้

  • เครดิตที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้

ระบบใช้เหรียญ YES ในการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของผู้ถือเหรียญ ทำให้เครดิตเป็นสิ่งที่มีมูลค่า สามารถซื้อขายได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์ของเครดิต ลูกค้าสามารถเก็บสิทธิในการยืม สินทรัพย์ดิจิทัลไว้ที่ตนเอง หรือยกสิทธิให้แก่ผู้อื่นที่ต้องการใช้บริการยืม โดยเจ้าของเครดิตจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับมูลค่าของเครดิต ณ เวลานั้น

  • เครดิตบนฐานข้อมูลบล็อกเชน

เนื่องจากประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดของระบบ ยืมมั้ย Rental ถูกเก็บบนบล็อกเชน เป็นการรับประกันว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง การเก็บข้อมูลเครดิตบนบล็อกเชนเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยให้ระบบอื่นสามารถอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ช่วยลดต้นทุน และเวลาได้อย่างมหาศาล ส่งผลให้การพัฒนาบริการทางการเงินบนบล็อกเชนทำได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในอนาคต

  • การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ลูกค้าที่ได้รับเหรียญ YES มีสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นส่วนของระบบ ทำให้มีสิทธิ์ในการเสนอแนวทางการให้บริการ และร่วมกำหนดกลไกต่าง ๆ ของระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ผู้ที่ถือครองเหรียญ YES จะมีสิทธิ์ได้รับกำไรปันผลจากบริการต่าง ๆ ของบริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ถือครองเหรียญ

Last updated