ผู้ให้ยืม

ผู้ให้ยืมสามารถฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง Rental Contracts ซึ่งเป็นส่วนสำหรับการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อผู้ยืม ทำการคืนสินทรัพย์ที่ยืม จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 23 - 33% ต่อปี (อัตรามีการปรับตามสัดส่วนการยืมในระบบ) ผู้ให้ยืม จะได้รับผลตอบแทนในอัตรา 8 - 18% ต่อปี ส่วนต่าง 15% จะถูกส่งให้กับระบบโดยแบ่งเป็น 10% สำหรับการชดเชยกรณีไม่ชำระ และอีก 5% เป็นค่าดำเนินการ

ในช่วงเปิดตัวระบบ สินทรัพย์ดิจิทัลที่เปิดให้ยืมในระบบจะเป็นเหรียญ "KUSDT" และจะเปิดสกุลอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหลังตามความต้องการของผู้ใช้

การฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

page การฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

การถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

pageการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

Last updated