3. การฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

3.1) ในตาราง "ฝากและถอน" ให้คลิกเหรียญที่ต้องการฝาก

3.2) สำหรับการฝากเหรียญครั้งแรก ผู้ใช้จะต้องทำการอนุญาติ ให้ Platform ใช้เหรียญจากกระเป๋าของผู้ใช้ได้

3.3) หลังจากที่ผู้ใช้อนุมัติเหรียญ หน้าต่างจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝากเหรียญดังนี้

Last updated