ขั้นตอนเชื่อมต่อ Metamask บน Android

1.) เริ่มต้นเข้าสู่เว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital และกดที่ปุ่ม "เชื่อมต่อกระเป๋า"
2.) เข้าสู่หน้าต่างให้กดที่ปุ่ม Metamask ระบบจะเด้งไปยังขั้นตอนถัดไป
3.) ระบบจะเด้งไปยัง Google Play เพื่อให้ผู้ใช้กดติดตั้ง Application "MetaMask - Buy,Send and Swap Crypto"
4.) หลังจากกดเปิด Application ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่าง
5.) ให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม "Create a new wallet" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
6.) ขั้นตอนนี้ให้กดที่ปุ่ม " l Agree"
7.) สร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ Metamask
8.) ระบบจะสร้าง seed phrase ให้ผู้ใช้มาดังภาพด้านล่าง โดยผู้ใช้จำเป็นต้องจด seed phrase เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป และ ใช้สำหรับเปลี่ยน mobile phone
10.) เมื่อทำตามขั้นตอนทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้วระบบจะแสดงรูปภาพด้านล่าง
11.) ระบบจะแสดงหน้าต่างลายละเอียดกระเป๋าของผู้ใช้ดังภาพด้านล่าง แสดงถึงขั้นตอนการติดตั้ง Metamask เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน
12.) ให้ผู้ใช้กลับมายังหน้าต่างเว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital อีกครั้งเพื่อสำหรับเชื่อมต่อกระเป๋า
13.) ให้ทำการเลือกที่ไอคอน Metamask อีกครั้ง
14.) ระบบจะเด้งให้ผู้ใช้ทำการ Connect ให้ทำการเลือกที่คำว่า "Metamask"
15.) ให้ผู้ใช้ทำการกด Connect เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกระเป๋ากับเว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital
16.) ดังภาพด้านล่างจะเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการเชื่อมต่อกระเป๋า Metamask กับเว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital ซึ้งผู้ใช้จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยน chain ให้เรียบร้อยก่อนโดยสามารถกดที่ปุ่ม "Click Here" ดังภาพด้านล่างสำหรับเปลี่ยน chain Network
17.) กดที่คำว่า "Switch Network" สำหรับเปลี่ยน chain Network
18.) ดังภาพด้านล่างจะแสดงข้อความคำว่า Bitkub Chain- Testnet ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการผูกกระเป๋าเข้ากับเว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital และขั้นตอนการเปลี่ยนท Chain Network