กลไกการพยุงราคาเหรียญ YES

เมื่อพิจารณาสัดส่วนเหรียญที่จัดสรรรให้แก่ลูกค้า (2.5 ล้านเหรียญ) กับราคาเริ่มต้น (ประมาณ 27 บาท ต่อเหรียญ) และวงเงินในการยืมต่อลูกค้า 1 ราย (10,000 บาท) จะพบว่า เหรียญ YES มีปริมาณเพียงพอสำหรับแจกจ่ายให้กับลูกค้าเพียง 6,750 ราย (หากราคาเหรียญไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ดังนั้นระบบจึงมีกลไกสำหรับการพยุงราคาเหรียญ YES เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากขึ้น และเป็นการช่วยเหลือผู้ถือเหรียญ YES ที่ต้องการให้เหรียญมีราคาที่สูงขึ้น กลไกการพยุงราคาเหรียญ YES มี 2 แบบ คือ 1) แบบอัตโนมัติ และ 2) แบบไม่อัตโนมัติ

กลไกการพยุงราคาแบบอัตโนมัติ จะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนเหรียญสะสม (ที่ได้จาก 10% ของดอกเบี้ยการปล่อยยืม) ถึงจำนวนที่กำหนด ระบบจะใช้เหรียญเหล่านั้นในการซื้อเหรียญ YES จาก AMM โดยอัตโนมัติ แล้วนำเหรียญ YES ที่ได้ ส่งไปยัง YES Vault Contract เพื่อใช้ในการแจกจ่ายต่อไป

กลไกการพยุงราคาแบบไม่อัตโนมัติ จะถูกดำเนินการโดยบริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่เหมาะสม เช่น เหรียญ YES ไม่เพียงพอสำหรับแจกจ่ายให้แก่ลูกค้า เป็นต้น บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จะใช้กำไรส่วนหนึ่ง (จากบริการต่าง ๆ ของบริษัท และ 10% ของดอกเบี้ยการปล่อยยืม) ในการซื้อเหรียญ YES จาก AMM และส่งไปยัง YES Token Contract เพื่อใช้ในการแจกจ่ายแก่ลูกค้าที่จะเข้ามาในระบบ

Last updated