การเปลี่ยน KUB เป็น KKUB

1. กระเป๋า Metamask

1. กด Send KUB ไปที่ address ด้านล่างนี้ (เป็น official contract address ของ KKUB บน Bitkub Chain)

2. ใส่จํานวน KUB ที่ต้องการเปลี่ยนเป็น KKUB

3. กดปุ่มถัดไปเพื่อตรวจสอบการทําธุรกรรม

4. รอจนการส่งเสร็จสิ้น จะได้รับ KKUB กลับมาในกระเป๋าของคุณตามจํานวนที่คุณส่งไป

Last updated