4. การถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

4.1) ในส่วน "การถอนหรียญ" ให้คลิกที่เหรียญที่ต้องการชำระ คลิก “ถอนเหรียญ” ที่ด้านบนของหน้าต่างเพื่อเปลี่ยนเป็นแท็บ การถอนเหรียญ ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการหรือคลิก "สูงสุด" เพื่อป้อนจำนวนเงินสูงสุดจากนั้นให้กดปุ่ม "ถอนเหรียญ

Last updated