5. การยืมสินทรัพย์ดิจิทัล

5.1) เลือกเหรียญในตาราง "ยืมและคืน"

5.2) หน้าต่างการยืมเหรียญจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญจากมุมมองของผู้ยืม กรอกจำนวนเหรียญที่ต้องการและกดปุ่ม "ยืมเหรียญ"

Last updated