การคืนเหรียญ

ผู้ยืมต้องทำการคืนสินทรัพย์ที่ยืม บวกกับค่าธรรมเนียม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดสินทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อผู้ยืมทำการคืนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว จะสามารถถอนสินทรัพย์ค้ำประกันออกจากระบบได้

Last updated