ภาพรวมของระบบ

ยืมมั้ย Blockchain

ระบบยืมมั้ย Lending ให้บริการโดยบริษัทยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างการเงินแบบรวมศูนย์ และการเงินแบบกระจายศูนย์ (CeDeFi) กล่าวคือ เป็นบริการปล่อยยืม สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการทำงานแบบกระจายศูนย์ ผู้ปล่อยยืมสามารถปล่อยยืมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ส่วนบริการยืมจะถูกควบคุมโดยบริษัทยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้ปล่อยยืม ระบบมีการใช้เหรียญ YES เป็นกลไกหลักเพื่อประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ยืม เหรียญ YES จะถูกแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าบริการยืมมั้ย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกค้า เมื่อผู้ยืมต้องการยืมสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากระบบผู้ยืมต้องวางเหรียญ YES เพื่อค้ำประกัน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงในระบบ บริษัทยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด มีกลไกการจำกัดมูลค่าการยืมต่อครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ชำระ และป้องกันความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ปล่อยยืมให้ได้มากที่สุด

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก หรือชำระเงินไปยังระบบยืมมั้ย ระบบจะคำนวณปริมาณเหรียญ YES ที่จะปล่อยให้แก่ลูกค้า เหรียญที่ถูกส่งไปยัง YES Vault และถูกล็อกไว้เป็นเวลา 10 เดือนนับตั้งแต่ระบบเปิดให้บริการ จำนวนเหรียญ YES ที่เก็บอยู่บน YES Vault จะถูกนับเป็นมูลค่าการค้ำประกันของเจ้าของเหรียญ เมื่อลูกค้า (หรือผู้ยืม) มีมูลค่าการค้ำประกัน และมีมูลค่าจำกัดในการยืมที่เพียงพอ จะสามารถดำเนินการยืมสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Rental Contract ได้ ระบบมีกลไกการยึดเหรียญ YES และขายทอดตลาดโดยอัตโนมัติ เพื่อชดใช้สินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ปล่อยยืมในกรณีที่เกิดการเบี้ยวจ่ายในระบบ

Last updated