Comment on page

การยกเลิกเหรียญในกระเป๋า Metamask

ในกรณีที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง contract ในระบบจะทำให้เหรียญที่ผู้ใช้มีในกระเป๋าไม่สามารถนำไปใช้งานกับระบบใหม่ได้ ซึ้งผู้ใช้สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อเหรียญกับกระเป๋าของผู้ใช้ ได้ดังนี้
1. เริ่มต้นให้ผู้ใช้เลือกเหรียญที่ต้องการจะถอนออกจากกระเป๋า Metmask ของผู้ใช้จากตัวอย่างได้เลือกเป็นเหรียญ KUSDT
2. เมื่อผู้ใช้เลือกเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดที่ จุด3 จุด ที่มุมขวาบน
3. ให้ผู้ใช้กดที่คำว่า "Hide KUSDT" เพื่อไปยังขั้นตอนยกเลิกเหรียญภายในกระเป๋า
4. ระบบจะเด้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการยกเลิกเหรียญ ให้ทำการกดคำว่า "ซ่อน"
5. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกเหรียญภายในกระเป๋า