ขั้นตอนเชื่อมต่อ Metamask บน IOS

1.) เริ่มต้นให้ผู้ใช้เข้าใช้งานผ่าน ยืมมั้ย.digital

2.) ระบบจะเด้งหน้าต่างสำหรับให้เลือกการเชื่อมต่อกระเป๋าให้กดเข้าไปที่รูป Metamask

3.) ระบบจะนำผู้ใช้มายัง app store เพื่อทำการติดตั้ง app ที่ชื่อ "MetaMask Blockchain Wallet"

4.) เมื่อ Download เสร็จเรียบร้อยระบบจะเด้งแสดงข้อความดังภาพด้านล่าง

5.) มายังขั้นตอนนี้ให้ผู้ใช้ทำการกด " I Agree" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

6.) ให้ผู้ใช้ทำการสร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน "MetaMask Blockchain Wallet"

7.) เมื่อผ่านขั้นตอนการใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย ระบบจะเด้งมาให้ผู้ใช้ยืนยันการใช้งานฟังก์ชั่น "Face ID"

8.) ขั้นตอนนี้ระบบจะให้ผู้ใช้ทำการจดจำ seed phrase สำหรับเข้าใช้งานในขั้นตอนถัดไปโดยผู้ใช้จะต้องจดบันทึกรหัส seed phrase ไว้ให้ดีเพื่อเข้าใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ และเป็นการป้องกันข้อมูลหายในกรณีที่ต้องการเข้าใช้อีกครั้งในโทรศัพท์เครื่องอื่น

9.) เมื่อใส่ seed phrase เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครใช้งาน ​Metamask

10.) ระบบจะแสดงข้อมูลหน้าต่างกระเป๋าดังภาพด้านล่างซึ้ง chain เริ่มต้นจะเป็น ETH Main Network ดังภาพให้ผู้ใช้เข้าไปเปลี่ยน chain ได้ในหน้าเว็ปไซต์ โดยให้ผู้ใช้กลับไปยังเว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital อีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อกระเป๋ากับเว็ปไซต์

11.) ต่อจากขั้นตอนก่อนหน้าให้ผู้ใช้ทำการกดเชื่อมต่อและเลือก Metamask wallet อีกครั้งโดยระบบจะเด้งหน้าต่างให้ทำการกด "Connect" เพื่อเชื่อมต่อกระเป๋าเข้ากลับเว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital

12.) เมื่อผู้ใช้กรอกเบอร์โทรศัพท์และกรอก otp ที่ระบบให้สร้างให้เสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อกระเป๋า metamask และเว็ปไซต์ ยืมมั้ย.digital

Last updated