การถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ปล่อยยืมสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากระบบเมื่อใดก็ได้ โดยทำการส่งเหรียญ R-token ให้กับ Renting Contracts จากนั้นจะสามารถถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากระบบได้ ระบบยืมมั้ย Renting คำนวณผลตอบแทนทุก block ดังนั้นผู้ปล่อยยืม จะได้รับจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูงกว่าจำนวนเริ่มต้นที่ปล่อยยืม หากในระบบเกิดการยืม ในระหว่างที่ผู้ปล่อยยืมฝากเหรียญไว้ในระบบ

Last updated