การยืม และค่าบริการ

เมื่อผู้กู้มีการใช้เหรียญ YES ค้ำประกันไว้บน YES Vault และมีวงเงินการกู้สูงสุดเพียงพอ ผู้กู้สามารถทำการกู้สินทรัพย์ดิจิทัลจากระบบ ผู้กู้สามารถนำเหรียญไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการโอน การแลกเปลี่ยน การทำ staking หรือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสด อย่างไรก็ตามผู้กู้ต้องระมัดระวังการถูกยึดเหรียญ YES ที่ใช้ค้ำประกัน (ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าการกู้ยืมถึงจุดเสี่ยง) เนื่องจากการถูกยึดสินทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้กู้ขาดทุน แต่จะส่งผลกระทบต่อเครดิต และวงเงินในการกู้ในรอบถัดไป ผู้ให้บริการจะทำข้อตกลงกับลูกค้าให้มีการผ่อนชำระในอัตราที่ผู้กู้มีกำลังสามารถที่จะผ่อนชำระได้ดีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของผู้กู้ที่ทิ้งระยะเวลาออกไป แล้วทำให้ยอดเงินชำระหนี้มีจำนวนสูงจนผู้กู้ไม่สามารถที่จะชำระคืนได้

Last updated